Rekrutacja: przyjęcia do klas w trakcie trwania roku szkolnego

W celu przyjęcia do szkoły bardzo proszę o dostarczenie do sekretariatu następujących dokumentów:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - kopia
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - kopia
3. Oceny semestralne oraz oceny bieżące na drugi semestr
4. Opinia wychowawcy.
Dokumenty można dostarczyć do sekretariatu szkoły w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Następnie należy umówić się na spotkanie z dyrektorem placówki (na spotkaniu musi być rodzic oraz kandydat).