Historia szkoły

LXVIII Liceum Ogólnokształcące powstało w 1991 roku w budynku przy ulicy Rakowieckiej 23, który dzieliło z Liceum Medycznym nr 4. Początki były bardzo skromne – we wrześniu 1991 roku istniały tylko dwie klasy pierwsze, w 1992 roku trzy. Od 1999 roku naukę rozpoczynały każdego roku cztery klasy pierwsze. Pierwszym dyrektorem szkoły była pani mgr Bogumiła Bornowska. Potem funkcję dyrektora pełniła mgr Janina Łazarczyk a następnie mgr Zofia Bazak. Niezapomniane były maj i czerwiec 1995 roku kiedy do egzaminu dojrzałości przystąpili pierwsi wychowankowie naszej szkoły. W ciągu piętnastu lat istnienia LXVIII LO egzamin dojrzałości zdało ponad 1000 uczniów. Absolwenci kontynuują naukę na wyższych uczelniach, wykonują ciekawe zawody. Wiosną 2005 roku do nowej matury przystąpili uczniowie trzech klas trzecich, zaś egzamin dojrzałości według starych zasad zdawali uczniowie ostatniej klasy czwartej.
We wrześniu 2006 nasza szkoła zmieniła adres. Musieliśmy opuścić przytulny i sympatyczny budynek przy Rakowieckiej 23 i otrzymaliśmy lokalizację w budynku po szkole podstawowej przy ulicy Narbutta 31.
W roku szkolnym 2005/2006 tymczasowo uczyliśmy się w budynku przy ulicy Kazimierzowskiej 60 na trzecim piętrze.
Dyrektorem naszej szkoły jest pani mgr Anna Filipowska.

Tradycje LXVIII LO

1. Liceum posiada imię, własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny:
- Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Rota ślubowania
„My uczniowie klas pierwszych 68 Liceum Ogólnokształcącego im. dr Tytusa Chałubińskiego przyrzekamy uroczyście:
- sumiennie wypełniać wszystkie zadania stawiane przez szkołę,
- uczyć się rzetelnie i postępować uczciwie,
- wciąż pogłębiać swoją wiedzę i dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce,
- korzystać z wiedzy i doświadczenia nauczycieli,
- dbać o dobre imię szkoły,
- z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i wszystkich pracowników,
- zdobyte wykształcenie i wiedzę wykorzystać z pożytkiem dla dobra ojczyzny”,
- Poczet sztandarowy,
– Ceremoniał przekazania sztandaru klasom młodszym „Koleżanki i koledzy, przekazujemy Wam sztandar szkoły. Godnie reprezentujcie nasze liceum i dołóżcie wszelkich starań, by nigdy nie przynieść ujmy dobremu imieniu tej szkoły”,
– Dzień Patrona obchodzony co roku,
– Wręczanie statuetek Patrona szkoły „Tytusów”,
2. Zasady wyboru uczniów do pocztu sztandarowego określają odrębne przepisy zawarte w Regulaminie Samorządu Szkolnego.
3. Zasady nagradzania wyróżnionych uczniów statuetkami określa odrębny regulamin.

Historia "Tytusów"

„Tytus” to statuetka przyznawana szczególnie wyróżniającym się uczniom kończącym liceum. Jej nazwa wywodzi się od imienia patrona szkoły TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO. Pomysłodawcą była pani prof. Ewa Wróbel. Pomysł spotkał się z przychylnością dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców a młodzież zareagowała entuzjastycznie i z zapałem tworzyła pierwsze projekty. 6 czerwca 2002 roku wręczono pierwsze statuetki. Statuetki są zawsze wręczane w dniu pożegnania klas maturalnych i stanowią uwieńczenie pracy i nauki. Traktowane są jako symbol przynależności do społeczności szkolnej, ale przede wszystkim są świadectwem zaangażowania uczniów, ich ogromnego wysiłku i pracy nad sobą. Dowodzą rzetelności, odpowiedzialności i uczciwości tych, którzy stają sie ich właścicielami.
„Tytusy” były przyznawane w trzech kategoriach:
Kategoria I – dla ucznia, który w ciągu czterech lat nauki uzyskał najwyższą średnią ocen (powyżej 4,75)
Kategoria II – dla ucznia, który uzyskał najlepsze wyniki na egzaminie dojrzałości
Kategoria III – dla ucznia wyróżniającego sie zaangażowaniem na rzecz szkoły i środowiska
Od roku 2005 z powodu zmian w regulaminie matur nie przyznaje się „Tytusa” za maturę i są tylko dwie kategorie.

Statuetki wręczone w roku szkolnym 2001/2002
Statuetki wręczane od roku szkolnego 2002/2003

A oto laureaci tej nagrody:
Rok szkolny 2001/2002
Kategoria I – Marcin Szmalc kl.IVw
Kategoria II – Andrzej Olszewski kl.IVz
Kategoria III – nie przyznano
Rok szkolny 2002/2003
Kategoria I – Małgorzata Chętko kl.IVt , Kamila Janczak kl.IVt
Kategoria II – Michał Knapski kl.IVt , Bartosz Grabowski kl.IVu , Michał Bielecki kl.IVt
Kategoria III – Andrzej Rybus kl.IVu , Dorota Jackiewicz kl.IVu , Sabrina Staniewska kl.IVz
Rok szkolny 2003/2004
Kategoria I – Joanna Kalbarczyk kl.IVw
Kategoria II – Zuzanna Rajchert kl.IVw
Kategoria III – Tomasz Buchal kl.IVz
Rok szkolny 2004/2005
Kategoria I (za najlepsze wyniki w nauce)- Magdalena Skwarka kl.IIIw
Kategoria II (za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska) – Magdalena Fabczak kl.IIIw oraz Mariusz Drabik kl.IIIt
Rok szkolny 2005/2006
Kategoria I (za najlepsze wyniki w nauce)- Beata Witek kl.IIIw
Kategoria II – nie przyznano
Rok szkolny 2006/2007
Kategoria I (za najlepsze wyniki w nauce)- Izabela Piorun kl.IIIw
Kategoria II (za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska) – Marta Kazimierczak kl.IIIu oraz Maciej Zadrożny kl.IIIt
Rok szkolny 2007/2008
Kategoria I (za najlepsze wyniki w nauce)- Marta Pachwicewicz kl.IIIu
Kategoria II – nie przyznano
Rok szkolny 2008/2009
Kategoria I (za najlepsze wyniki w nauce)- Agnieszka Ramm kl.IIIt
Kategoria II (za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska) – Kamil Mąkosza kl.IIIu2
Rok szkolny 2009/2010
Kategoria I (za najlepsze wyniki w nauce)- Marta Plewa kl.IIIu
Kategoria II (za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska) – Paulina Smuniewska kl.IIIt , Patrycja Kaplińska kl.IIIt oraz Sylwia Wysocka kl.IIIz
Rok szkolny 2010/2011
Kategoria I (za najlepsze wyniki w nauce)- Monika Szczotka kl.IIIu
Kategoria II (za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska) – nie przyznano
Rok szkolny 2011/2012
Kategoria I (za najlepsze wyniki w nauce) – Aneta Soćko kl.IIIt
Kategoria II (za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska) – Martyna Sobczyk kl.IIIt
Rok szkolny 2012/2013
Kategoria I (za najlepsze wyniki w nauce) – Jolanta Wieliczko kl.IIIz
Kategoria II (za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska) – Klaudia Onaszkiewicz kl.IIIu

Aleja gwiazd
Co roku organizujemy w szkole „Dzień Patrona”. Tradycją tego dnia jest konkurs wiedzy o Tytusie Chałubińskim oraz spotkania ze znanymi osobami. W ostatnich latach gościliśmy w naszej szkole

- znanych artystów:

- znanych sportowców

- znanych polityków