Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY
4w1: Tomasz Maciejczyk

ZASTĘPCA
3w: Sebastian Wojtysiak

Kontakt z RR przez sekretariat szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

tel: 22 646 52 76

Spotkania Rady Rodziców odbywają się w dniach zebrań z rodzicami o godzinie 17.00

konto: PKO BP SA VI Oddział Warszawa 44 1020 1068 0000 1902 0000 0877