Kalendarz roku szkolnego

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: