Samorząd Uczniowski

Stanowisko Personalia
Przewodniczący Oskar Popek 3u2
Zastępca Przewodniczącego Aleksandra Szymańska 2w
Opiekun Samorządu Szkolnego mgr Anna Klimczak