Egzamin maturalny

Lp. Dokument
1.
 • Zasady składania deklaracji OKE
  wejdź
2.
 • Prezentacja CKE - egzamin maturalny w latach 2023 i 2024
  wejdź
3.
 • Komunikat CKE - lista zadań jawnych w 2023 roku
  wejdź
4.
 • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 roku
  pobierz
5.
 • Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 roku
  pobierz
6.
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
  pobierz
7.
 • Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2023 roku
  wejdź
8.
 • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 roku
  pobierz