Zebrania

Data Dodatkowe informacje
2023-09-14 Zebranie dla rodziców/opiekunów uczniów klas pierwszych o godz. 1700
oraz uczniów klas drugich, trzecich i czwartych godz.1830
2023-10-26 Dzień otwarty
2023-11-30 Zebranie;
Informacje dotyczące semestralnych ocen proponowanych i zagrożeń uczniów klas pierwszych
2024-03-14 Zebranie dla Rodziców klas czwartych – informacje o przewidywanych ocenach końcowych
dla pozostałych klas dzień otwarty
2024-05-16 Zebranie;
Informacje o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego
-->