Edukacja prawna w TYTUSIE

W projekcie "Statut do naprawy – podaj dalej!" uczestnicy i uczestniczki otrzymają podstawę do analizowania wewnętrznych aktów prawnych szkoły. W celu wyrównywania szans edukacyjnych między dzielnicami i budowania relacji pomiędzy szkołami z różnych części Warszawy będą pracować z tekstami statutów szkół, do których uczęszczają rówieśnicy i rówieśniczki pochodzący z innych dzielnic.
Do Projektu mogą rekrutować się grupy 2-osobowe z klas 1-3 ze szkół publicznych ponadpodstawowych w 18 dzielnicach m. st. Warszawy. Do programu zakwalifikuje się 18 par (maksymalnie po jednej ze szkoły), które wezmą udział w szkoleniu stacjonarnym. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2022 roku. Do 5 października 2022 roku poinformujemy Was o wynikach rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie wezmą udział w szkoleniu stacjonarnym 20 października 2022 roku w godz. 15:00-18:30, a następnie przy naszym wsparciu merytorycznym będą miały możliwość podejmowania własnych działań na rzecz szkoły, np. poprzez konsultacje z radami, samorządem uczniowskim i dyrekcją. Efekty prac w trakcie części szkoleniowo-warsztatowej, jak i działań w szkole, będzie wieńczyło stworzenie instalacji, która uwzględni dobre praktyki dotyczące tworzenia statutów szkolnych. Przybierze ona formę ogólnodostępnej tablicy informacyjnej. Uczestnicy i uczestniczki Projektu uzyskają również certyfikat Youthpass, który poświadcza umiejętności oraz rezultaty osiągnięte w procesie uczenia się pozaformalnego.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Projektem prosimy o kontakt drogą mailową na adres: magdalenaantolczyk@gmail.com
WYDARZENIE NA FB: https://www.facebook.com/events/891029745205632