LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. T.Chałubińskiego jest już aktywnym uczestnikiem platformy eTwinning

W ramach programu eTwinning w roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła realizuje współpracę z następującymi szkołami i opiekunami projektu:
1. Antonella Settimi, ITT “Allievi-Sangallo”, Włochy
2. Ünsal Saper, Zile Fen Lisesi, Turcja
3. Gökhan ARIKAN, Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcja
4. Nancy Gkiotli, 3. GEL EVOSMOU, Grecja
Tytuł naszej tegorocznej współpracy to „BE IN @ture GOeCO”.
Celem programu jest:
• zmobilizowanie naszych uczniów do poznania wartości technologii poprzez wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji ekologicznej;
• rozwijanie zielonych umiejętności;
• podwyższenie ekologicznej świadomości uczniów;
• rozwijanie umiejętności artystycznych uczniów;
• wyposażenie naszych uczniów w podstawowe umiejętności społeczne, aby wzmocnić ich rolę i pozycję w społeczeństwie jako aktywnych obywateli dla wspólnej przyszłości w naszym europejskim domu.
W trakcie projektu uczniowie będą pracować w międzynarodowych zespołach. Będziemy pracować poprzez działania nad koncepcją integralności środowiska, naszego środowiska naturalnego i jego ekosystemów. Naszym celem jest ponowne połączenie się z naturą poprzez poznanie jej za pomocą technologii i wykorzystanie środowiska jako miejsca spotkań kultur. W ramach projektu, współpracując w zespołach, uczniowie będą tworzyć wspólne prace (infografiki, filmiki, mapy myśli). Jak i przy poprzednich projektach, będą organizowane konferencje online podczas których uczniowie będą mieć wspaniałą możliwość poćwiczenia posługiwania się w języku angielskim. Na koniec projektu powstanie strona internetowa poświęcona zagadnieniom ekologicznym.

GOeCO European Webinar
Integralną częścią naszego programu eTwinning są dobrze zorganizowane webinaria. Celem webinariów jest zgromadzenie - nawet online - wszystkich uczestników projektu ze wszystkich 4 krajów, aby omówić temat każdego działania, wymienić poglądy i zaprezentować swoje stanowisko, ale także zagrać w gry i quizy online. Pierwsza z tych konferencji internetowych odbyła się z wielkim sukcesem w zeszłym miesiącu 3 marca za pośrednictwem platformy telekonferencyjnej ZOOM, kończąc tym samym nasze pierwsze duże wydarzenie: Friends of the Earth.
Na początku naszego spotkania online nauczyciele mentorzy z każdej szkoły partnerskiej powiedzieli kilka zdań o projekcie i swoich uczniach, uczniowie też mieli okazję przedstawić się. Następnie uczniowie ze wszystkich szkół wzięli udział w ankiecie dotyczącej zagrożeń środowiskowych za pomocą aplikacji Slido. Wykorzystując inne narzędzie internetowe Mentimeter uczniowie mieli wspaniała okazję wyrazić swoje zdanie, odpowiadając na pytanie - Co możemy zrobić, aby wspólnie zbudować zrównoważoną i integracyjną przyszłość, która jest piękna dla naszych oczu, umysłów i dusz? I na koniec trochę rozrywki – quiz Kahoot o Nowym Europejskim Bauhaus - projekcie ekologiczno-gospodarczo-kulturalnym, zainicjowanym przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Program ma wspierać dążenia do neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r.


Wycieczka do Ministerstwa Klimatu i Środowiska
W ramach realizacji projektu eTwinning "BE IN@ture GOeCO"13 kwietnia klasa 3t udała się na wycieczkę do Ministerstwa Klimatu i Środowiska aby przeprowadzić wywiad z panem wiceministrem - Jackiem Ozdobą. Pan Jacek Ozdoba jest absolwentem naszego liceum, które bardzo dobrze wspomina. Podczas spotkania poruszane były przede wszystkim kwestie związane z szeroko pojętą ekologią. Rozmawialiśmy o segregacji odpadów w Warszawie, o awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka”, o zmianach klimatycznych i w jaki sposób dotykają nas osobiście. Szukaliśmy wspólnie rozwiązań jak zachęcić młodzież do większej świadomości ekologicznej, jak również zapytaliśmy o dostępnych programach edukacyjnych dla szkół w zakresie ochrony środowiska. Poruszone kwestie są niezwykle istotne, zwłaszcza w obecnej sytuacji klimatycznej w Polsce i na świecie. Po wywiadzie były wspólne zdjęcia :)


Nasza szkoła w ramach programu eTwinning w roku szkolnym 2020/2021 realizuje współpracę ze szkołami średnimi z Włoch, Turcji, Grecji i Niemiec.
1. Antonella Settimi, ITT “Allievi-Sangallo”, Italy
2. Ünsal Saper, Zile Fen Lisesi, Turkey
3. Gökhan ARIKAN, Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkey
4. Nancy Gkiotli, 1ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Greece
5. Alena Jackowska, LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Warszawie, Poland
6. Stefan Koböke, Konrad-Klepping-Berufskolleg, Germany
Technologia zmienia nasze życie. Żyjemy w coraz bardziej cyfrowym świecie. Cyfryzacja, wraz z ciągłymi zmianami i transformacjami, dotyczy wszystkich dziedzin naszego życia i całkowicie zmienia sposób, w jaki prowadzimy działalność i realizujemy nasze przyzwyczajenia.
Tytuł naszego tegorocznego projektu to: „DigiTALE of Life: DiTOL” czyli Cyfrowa Opowieść Życia .


Cele projektu są następujące:
• zmobilizowanie naszych uczniów do poznania wartości technologii w ich codziennym życiu
• uświadomienie im, że żyjemy w stale ewoluującym cyfrowym świecie, w którym technologia zmienia życie, zmieniając sposób, w jaki pracujemy, nasze nawyki, komunikację, a nawet sposób mylenia
• przygotowanie ich na nowe cyfrowe wyzwania, przed którymi staną w przyszłości, poprzez wyposażenie ich w aktualne umiejętności
• wyposażenie naszych uczniów w podstawowe kwalifikacje i umiejętności społeczne w taki sposób, aby wzmocnić ich rolę i miejsce w społeczeństwie jako aktywnych obywateli dla wspólnej przyszłości w naszym europejskim domu.
Pracujemy nad koncepcją cyfryzacji i ogromnymi zmianami, jakie przyniosła ona we wszystkich dziedzinach naszego życia, szczególnie w dobie pandemii - w ekonomii, zdrowiu, edukacji, nauce i sztuce. Wymienione dziedziny, których obszary realizowane są w dużym stopniu w świecie wirtualnym, zyskały literkę „e” z przodu, więc w projekcie używamy nazw takich jak e-Economics, e-Health, e- Education oraz e-Science.
Wreszcie, uczniowie będą ćwiczyć swoje umiejętności językowe zarówno w języku pisanym (poprzez fora i czaty), jak i ustnie poprzez komunikację z uczniami z krajów partnerskich za pośrednictwem wideokonferencji, ale także rozwiną swoje umiejętności informatyczne dzięki intensywnemu korzystaniu z komputerów i Internetu (narzędzia sieciowe 2.0.). Projekt będzie obejmował 4 główne działania i ich rezultaty, które będą realizowane za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych grup współpracy studentów. Koordynatorami projektu w naszej szkole są nauczycielki języka angielskiego, p. Alena Jackowska i p. Renata Łączak – Stachura. Na naszym funpage’u na Facebooku będą zamieszczane fotorelacje z naszych działań. Proszę nas śledzić i być na bieżąco
eEconomy European Panel & Conference

W ramach projektu naszego projektu „Digitale of Life” zorganizowaliśmy europejskie telekonferencje oraz panele przy realizacji każdego zadania.


Ta wideokonferencja była kolejnym udanym sposobem dyskusji na temat e-gospodarki, podczas której uczniowie wymieniali poglądy i pracowali razem przy użyciu narzędzi internetowych oraz brali udział w quizach stworzonych w tym celu. Jak w przypadku każdej dużej działalności na inny temat, tak i po naszej drugiej aktywności nastąpiła odpowiednia europejska telekonferencja na temat e/Digital Health i wpływu nowoczesnych technologii i cyfryzacji na to.eHealth European Panel & Conference


Celem telekonferencji i poprzedzającego ją panelu europejskiego było umożliwienie studentom, uczestnikom programu zrozumienia najnowszych osiągnięć w dziedzinie Zdrowia i ich skutków w naszym życiu społecznym. Ta aktywność online jest skoncentrowana na uczniu, ponieważ uczniowie prezentują i koordynują całą dyskusję, podczas gdy sami „paneliści” to uczniowie ze wszystkich 6 szkół uczestniczących w programie.
LINKS TO VIDEOS
eEconomy Panel
First Ditol Video Conference on eEconomy
eHealth Panel
W ramach naszego projektu twinningowego DigitaleofLife i jako integralna część naszych ostatnich dwóch podstawowych działań eLearning i eScience, odbyły się dwie europejskie telekonferencje, podczas których uczniowie z 6 uczestniczących szkół wymieniali poglądy i pracowali razem nad tworzeniem i udostępnianiem narzędzi. W tym samym czasie po dwóch uczniów z każdej szkoły wzięło udział w dyskusji panelowej, która również koordynowała i przedstawiała uczniom temat e/Digital Education and Science oraz wpływu nowoczesnych technologii i digitalizacji na nich.
eLearning European Panel & Conference

Ten europejski panel e-Learningu został zorganizowany jako część głównej działalności e-Learningu. W panelu tym prezenterem był jeden uczeń z jednej szkoły partnerskiej; moderatorem został uczeń z drugiej szkoły partnerskiej, a w roli panelistów wzięło udział po dwóch uczniów z każdej szkoły partnerskiej. Pozostali studenci w zespołach projektowych, jako uczestnicy, zadawali pytania panelistom pod koniec panelu. W ten sposób nawiązano interakcję pomiędzy wszystkimi studentami.
LINKS TO VIDEOS
eLearning Videoconference
eLearning Panel
eScience European Panel & Conference
W ramach działalności eScience organizowaliśmy spotkania online na poziomie europejskim i szkolnym. Nauczyciele i uczniowie mieli możliwość jednoczesnej pracy, komunikowania się ze sobą, wymiany pomysłów i dyskusji na tematy.


eScience Videoconference
eScience Panel
Wykłady akademickie
W ramach realizacji zadania eLearning uczniowie mieli okazje wziąć udział w wykładach akademickich.
I wykład akademicki
19.01.2021 w godzinach 09.00-11.00, poprzez program eTwinning „DigiTALE of Life” w ramach naszego działania eLearning, zrealizowano wirtualną wizytę na kursie Wydziału Języka i Literatury Angielskiej Uniwersytetu Arystotelesa. Tytuł kursu brzmiał: „Nauczanie wymowy języka angielskiego”, School Of English, Arystoteles University of Thessaloniki i był prowadzony przez prof. dr hab. Katerina Nikolaidou, która powitała nas w swojej klasie i zaprosiła do podzielenia się z nią i jej uczniami prezentacją na temat eTwinningu i naszego projektu: DigiTale of Life. Następnie uczniowie ze wszystkich szkół podzielili się swoimi przemyśleniami na temat projektu i jego wpływu na ich życie edukacyjne. W trakcie tego wspólnego wykładu dr. K. Nikolaidou opowiedziała nam szczegółowo o prowadzonym przez nią kursie, wkładzie i znaczeniu nauki wymowy angielskiej w interaktywny i przyjazny sposób z uczniami naszej szkoły. Niedługo potem jej studenci zaprezentowali swoją pracę grupową i na koniec wszyscy studenci zostali zaproszeni do wzięcia udziału w ocenie całego ich doświadczenia w internetowym kursie szkolnictwa wyższego. Było to obustronne wspaniałe przeżycie dla wszystkich, które dało uczestnikom Liceum przedsmak tego, co nastąpi za kilka lat.

II wykład akademicki
We wtorek 6 kwietnia 2021r.o godzinie 13.00 odbył się drugi wykład akademicki, prowadzony przez prof. Dr. Soner Yildirim, który wykłada na jednym z czołowych tureckich uniwersytetów, Bliskowschodnim Uniwersytecie Technicznym w Ankarze. Tematem seminarium były zasady projektowania w nauczaniu cyfrowym i alfabetyzacji cyfrowej. Seminarium był prowadzony w języku angielskim. Te akademickie seminaria internetowe są częścią naszego szerszego projektu eTwinning DiToL: Digitale of Life, a w szczególności naszej trzeciej podstawowej działalności dotyczącej eLearningu.
MIĘDZYNARODOWE LEKCJE ONLINE
Nauczyciel innej specjalności z każdej ze szkół biorących udział w naszym programie poprowadził lekcję online za pośrednictwem platformy zoom. Każda lekcja trwała 30', była prowadzona w języku ojczystym każdego nauczyciela, a jej treść ustalał sam nauczyciel. Celem tego działania było zaangażowanie innych nauczycieli poszczególnych szkół, uczących różnych przedmiotów, w projekt, wzmocnienie realizacji programu nauczania uczniów a także wykorzystanie treści cyfrowych w różnych przedmiotach szkolnych. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć on-line w kursie informatyki w języku tureckim, chemii w języku włoskim, a także poznać historię antycznej Grecji w języku greckim. Następnie podczas drugiej sesji prowadzone były następujące kursy: podstawy ekonomii w języku niemieckim, matematyka w języku polskim i fizyka w języku tureckim.
Sesja pierwsza


Dimitris Zachariou -Ancient Greek Teacher from 1ο Γενικό Λύκειο Ωραιοκάστρου


Claudia Fiorentini-Chemistry Teacher from ITT "Allievi-Sangallo" di Terni


İsmail Hakkı Alıcı-ICT Teacher from Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Sesja druga
Stefan Koböke-English Teacher from Konrad-Klepping-Berufskolleg
Ali Yalçın Physics Teacher from Zile Fen Lisesi
Wiktoria Hamera-Maths Teacher from LXVIII LO im.Tytusa Chałubińskiego w Warszawie

Nasza szkoła we współpracy z partnerami z Włoch, Turcji, Niemiec, Litwy, Grecji i Francji od września 2019 roku realizuje międzynarodowy projekt anglojęzyczny na portalu eTwinning - YoungAction for YouropeVision.
Uczniowie szkół partnerskich pracują nad koncepcjami tożsamości, demokracji, wspólnych wartości, języków i cyfryzacji ... itd. Celem projektu jest wyposażenie studentów w podstawowe kwalifikacje i kompetencje osobiste i społeczne w celu wzmocnienia ich roli i miejsca w społeczeństwie na rzecz wspólnej przyszłości w naszym europejskim domu.
Pierwszym zadaniem, nad którym pracowali uczniowie – IDENTITY - TOŻSAMOŚĆ. Uczniowie wypowiadali się na forum, jak rozumieją tożsamość narodową i europejską, tworzyli mapy myśli z pomocą aplikacji Mindmaps, odpowiadali na pytania ankietowe i na koniec uczniowie z każdej szkoły musieli nakręcić krótkie filmiki, w których wypowiadali się, jak rozumieją tożsamość.
17 grudnia po raz pierwszy spotkaliśmy się w wirtualnej przestrzeni z partnerami naszego projektu „YoungAction for YouRopeVision” z Turcji, Francji, Litwy, Włoch i Niemiec. Podczas krótkiego spotkania zobaczyliśmy swe twarze, rozmawialiśmy o naszej tożsamości i naszym miejscu w kontekście europejskim. Życząc sobie wzajemnie Wesołych Świąt, postanowiliśmy zorganizować drugie spotkanie w styczniu. Aktywność i odwaga uczniów klas pierwszych i drugich w podejmowaniu różnych wyzwań w języku angielskim napawa nas optymizmem.
W styczniu szkoły pracowali nad następnym zadaniem – VALUES - WARTOŚCI. Uczniowie tworzyli prezentacje i opisywali miasta, np. – Miasto godności człowieka, Miasto prawa, Miasto równości, itd. za pomocą platformy Cospaces.edu.

Trzecie zadanie GLOBAL CHALLENGES – GLOBALNE WYZWANIA, było dla uczniów nie lada wyzwaniem, gdyż musieli zaśpiewać utwór „Sing for Climate”. Jest on wspólnym dziełem uczestników projektu eTwinning YoungAction dla YouRopeVision. Wszystkie szkoły partnerskie nagrały swoje piosenki z użyciem różnych instrumentów, a dzięki tureckim partnerom powstał klip. Zachęcamy do obejrzenia.
W marcu, tuż przed zawieszeniem zajęć, odbyła się druga wideo konferencja projektu eTwinning YoungAction for Yourope Vision, która zakończyła się sukcesem. Zostały podsumowane i omówione dotychczasowe działania i przedstawiono wytyczne dotyczące dalszej współpracy. Dziękujemy naszym uczniom za aktywny udział w działaniach projektu.
W kwietniu pomimo pracy zdalnej, odbyło się kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów w cyberprzestrzeni. Dyskutowaliśmy o działaniach z uczestnikami projektu eTwinning „YounAction for YouropeVision” z 7 krajów, a uczniowie podzielili się swoimi przemyśleniami na temat roli dzisiejszej demokratycznej i aktywnej młodzieży na świecie, ponieważ tematem czwartego zadania było DEMOCRACY AND CITIZENSHIP – DEMOKRACJA I OBYWATELSTWO. Pod koniec spotkania wszyscy graliśmy w Kahoot w przyjazny sposób, przygotowany dla nas przez Ünsal Saper (Turcja). Dzięki uczniom Clarze Preda i Mateuszowi Gradowi nasza szkoła była godnie reprezentowana. Działania w ramach projektu były kontynuowane mimo trudnej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy. A od czego jest Internet! Spotkanie uczestników projektu online w celu przedyskutowania dalszej pracy odbyło się również w maju.
Uczniowie, biorący udział w projekcie nauczyli się współpracy ze studentami w zespole projektowym i wyrażania wspólnych pomysłów. A ponieważ działania w ramach projektu były prowadzone w języku angielskim, wszyscy uczniowie poprawili swój angielski, nauczyli się nowych słów podczas tworzenia zadań. Projekt rozwinął uczniów w bardzo ważnych punktach. Pozwolił im poprawić się w wielu obszarach, takich jak pewność siebie, przedsiębiorczość i komunikacja.