Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Informacja na ten temat została opublikowana na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r) oraz stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie (https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14645,Wiosenna-przerwa-swiateczna-w-szkolach-od-9-do-14-kwietnia-2020-r.html ).

Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!
SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.
Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

DRODZY UCZNIOWIE! MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych. Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA DNI OTWARTYCH DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Szanowni Państwo,
Z przykrością informuję, że ze względu na zwiększające się zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteśmy zmuszeni odwołać zaplanowane na 17.03.2020 r. oraz 31.03.2020 r. dni otwarte dla Rodziców i Uczniów ósmych klas szkół podstawowych.
Czynimy to w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych Uczniów i Nauczycieli, a także konieczność zapewnienia środków ostrożności niezbędnych w zaistniałej sytuacji.
Będziemy informować Państwa o nowych terminach spotkań.
Z poważaniem,
Anna Filipowska
Dyrektor 68 LO

Uwaga!

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 - 25 marca 2020 r.

przeczytaj treść apelu

Uwaga!

Zebranie Rodziców zaplanowane na czwartek, 12.03.2020 r. zostaje odwołane.

W dniach 12 - 25 marca 2020 r. w szkole zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Zostaje również ograniczona praca sekretariatu. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w godz. 10.00 - 14.00. Tel. 22 646 52 76 lub 509 243 141.

Uwaga !

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.”
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

Informacje dla Rodziców uczniów klas pierwszych

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 wprowadzone zostają następujące oznaczenia klas pierwszych:
• klasy: 1a, 1b, 1c, 1d – klasy 3-letniego liceum (po gimnazjum)
• klasy: 1s, 1t, 1u, 1w – klasy 4-letniego liceum (po szkole podstawowej)

UWAGA! Uczniowie klas: 1a, 1b, 1c, 1d, wszystkie zajęcia lekcyjne będą mieli w budynku szkoły
przy ul. Narbutta 65/71.

AKTUALNOŚCI

„Chałubiński” na „Trio Basket Koźmiński”, czyli aktywna ruchowo sobota

Po raz 18 uczelnia” Koźmiński zorganizowała „Trio Basket”. Jak już to bywa na tej imprezie, uczestników było wielu. Oczywiście nie mogło nas tutaj zabraknąć. Tym razem naszą szkołę reprezentowały tylko zespoły dziewcząt:
„Atomówki” – dziewczęta z klasy 1t : Marta, Kasia, Zosia i Agata
„Chałubińskie” – Ania z klasy 1d i Natalia oraz Julia z 1c
Oj, było z kim walczyć, bo tutaj nie ma słabych zespołów. Była ambicja, wola walki i nieustanne parcie do przodu. Dziewczęta dały z siebie wszystko. I za to ogromne dla nich PODZIĘKOWANIE.
Może bez większych sukcesów ale chęć aktywnego spędzenia wolnej soboty, to już sukces. Brawo dziewczęta !!!
Drużyny wspierała prof. Anna Klimczak

AKTUALNOŚCI

Klasa 3U w Ministerstwie Sprawiedliwości

Uczniowie klasy 3u skorzystali z zaproszenia i odwiedzili Ministerstwo Sprawiedliwości przy ulicy Aleja Róż w Warszawie, aby wziąć udział w warsztatach edukacyjno-prawnych pod tytułem Praca funkcjonariusza Służby Więziennej. Prowadzący na podstawie osobistych doświadczeń i praktyki zawodowej opowiadał nam o swojej pracy oraz odpowiadał na liczne pytania. Zdobyliśmy wiedzę na temat specyfiki pracy z osobami osadzonymi w zakładach karnych. Czekała nas miła niespodziana w postaci poczęstunku i upominków.

AKTUALNOŚCI

Klasa 1c na Niewidzialnej Wystawie

Klasa spoleczno-prawna razem ze swoją wychowawczynią Anną Klimczak i prof Izabelą Trojanowską udała się w podróż do niewidzialnego świata, w którym mogła się zmierzyć z zadaniami dnia codziennego bez pomocy wzroku, tylko wykorzystując zmysł dotyku, węchu i słuchu. Poznawaliśmy pismo Braille'a oraz próbowalismy zagrać w gry planszowe i układanki z związanymi oczami. To nie było łatwe.
Niewidzialna Wystawa przybliżyła nam do siebie perspektywę postrzegania świata osób widzących i niewidomych. To było niesamowite przeżycie.

LXVIII Liceum Ogólnokształcące im.T.Chałubińskiego jest już aktywnym uczestnikiem platformy eTwinning

Program eTwinning to europejska społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko). To łączenie szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych, które pozwalają na współpracę ponad granicami, umożliwiając uczniom realizację projektów edukacyjnych rozwijających wiele ich umiejętności.

PROJEKT ETWINNING

biuletyn informacji publicznej

elektroniczna skrzynka podawcza

dziennik elektroniczny