Informacja dotycząca zjazdu absolwentów
Drodzy Absolwenci !!!
W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że od kilku lat Dzień Absolwenta odbywają się co dwa lata.
czytaj więcej >>

Ostatnie spotkanie miało miejsce w ubiegłym roku szkolnym, kolejne – za rok, tj. w drugi piątek października 2017 r.
Serdecznie zapraszamy!

Lekcje poetyckie "To lubię"
W dniach od 3 do 7 października 2016 roku uczniowie klas 3t, 3u, 3w oraz 2w uczestniczyli w lekcjach poetyckich To lubię z okazji 45. Warszawskiej Jesieni Poezji.
czytaj więcej >>

Odwiedzili nas poeci polscy i zagraniczni: Pani Lidia Kosk, Pan Grzegorz Walczak, Pan Borys Bartfeld (tłumaczył Pan Jan Cichocki), Pan Michał Bukowski i Pan Karl Grenzler.
Goście naszych spotkań to niewątpliwie ludzie nieprzeciętni, z poczuciem humoru, dystansem do siebie i swojej twórczości oraz indywidualnym spojrzeniem na świat. Literaci opowiedzieli nam o swoim życiu prywatnym i zawodowym, przeczytali po kilka wybranych wierszy oraz przekazali bibliotece szkolnej tomiki swoich utworów. Dziękujemy Pani Barbarze Śliwonik ze Związku Literatów Polskich za zorganizowanie spotkań oraz samym poetom za przybycie i poświęcenie nam swojego czasu.
Jesteśmy przekonani, że każdy z uczestników spotkań odnalazł dla siebie inspirację i jakąś cząstkę pozytywnej energii. Wyjątkowa atmosfera na pewno długo pozostanie w naszych wspomnieniach.

Święto Edukacji Narodowej
W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Święta Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej a poprowadzili ją wzorowo: Klaudia Naziębło z klasy 3t i Piotr Kuźmiuk z klasy 2u.
czytaj więcej >>

Było przemówienie pani dyrektor Anny Filipowskiej, która złożyła najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za współpracę wszystkim pracownikom szkoły. Uczniowie dziękowali nauczycielom za ich pracę. Były kwiaty i uśmiechy.
Na koniec zaprezentowały się przed publicznością wszystkie klasy pierwsze. Ich pomysły na pokazanie siebie były pełne inwencji i ciekawych pomysłów. Od piosenek, wierszy i występów z gitarą, poprzez prezentację o klasie i film. Nasze klasy pierwsze wykazały się dużym potencjałem i to nas ogromnie cieszy.
Obsługę sprzętu audiowizualnego zapewnili: Wojtek Korycki i Wojtek Kula z klasy 2w.
Było bardzo radośnie :)

Zajęcia integracyjne klas pierwszych
W minionym tygodniu odbyły się zajęcia integracyjne dla klas pierwszych. Było poznawczo, radośnie, kreatywnie i zadziało się w kwestii komunikacji oraz współpracy w zespołach klasowych. Zajęcia odbyły się w Ogrodzie Botanicznym, a poprowadzili je instruktorzy Pracowni Nauki i Przygody.
czytaj więcej >>

Uczniowie mięli wiele możliwości do tego by się zintegrować. Gry w których uczestniczyli wymagały znalezienia najlepszego rozwiązania, a w tym celu należało się porozumieć. Efekty tej komunikacji były pozytywnie zaskakujące.
Zadaniem kluczowym było pokonanie całą grupą niskiego parku linowego. Tu konieczna była współpraca między uczniami i wsparcie a czasami zachęta i dopingowanie innm. Pokonanie toru linowego nie było łatwe ale dzięki współdziałaniu całego zespołu, udało się go pokonać wszystkim. Nauczyciele również aktywnie włączali się do wszystkich zadań i całkiem nieźle sobie dawali radę :)
To był cudowny dzień dla wszystkich klas. Młodzież wyszła z zajęć radosna, zrelaksowana i z uśmiechem na twarzy.
A co najważniejsze. WYSZLI RAZEM !!!
W zajęciach uczestniczyli wychowawcy: p. Teresa Kucharczyk (1u), p. Anna Klimczak (1w) i p. Jacek Siedlecki (1t). Wsparcia i pomocy w trakcie trwania zajęć udzielała im p. Eunika Drózd (pedagog szkolony) i p. Agata Kulpa-Kulpińska (psycholog szkolny).

Dyplom uznania za zaangażowanie
Do naszej szkoły wpłynęło podziękowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego za aktywny udział w akcji zbiórki makulatury.
czytaj więcej >>

Nasi uczniowie od początku tej akcji zebrali 3084 kilogramy tego cennego surowca. Mamy nadzieję, że również w tym roku możemy liczyć na Państwa aktywny udział w zbiórce.

Dziennikarska klasa 1W odwiedziła studio ATM TVP
Dnia 14.09.2016 r. całą klasa 1w wraz z wychowawczynią panią Anną Klimczak, udała się na wycieczkę do Studia ATM przy Wale Miedzeszyńskim, gdzie trwają nagrania i produkcje największych polskich stacji telewizyjnych.
czytaj więcej >>

Celem wycieczki było spojrzenie na pracę dziennikarzy telewizyjnych w trakcie realizacji prób do nagrania programu. Po wejściu do budynku, naszym oczom ukazały się rzędy drzwi prowadzących do różnych sal oraz scen. Pierwszym punktem zwiedzania była sala, w której odbywały się próby do programu The Voice of Poland. Scena, reflektory, kulisy ! Czuliśmy się jak młode gwiazdy show biznesu! Mieliśmy również okazję poznać kierownika produkcji programu (w tej produkcji jest ich sześciu), zwiedzić pomieszczenia osób zajmujących się nagłośnieniem oraz oświetleniem, a także przejść po parkiecie programu Dancing with the Stars. Wyjście było nowym, interesującym a zarazem, magicznym wydarzeniem, na ścieżce młodych dziennikarzy.
Na koniec spotkania, każdy z nas został poczęstowany słodkościami. Tym miłym akcentem zakończyliśmy naszą pierwszą, wspólną wycieczkę. Oby było ich więcej !
Dziękujemy Panu Kacprowi Iskrze za dostarczenia nam tylu nowych wrażeń. To był zdecydowanie udany dzień.
Tekst zredagowała uczennica dziennikarskiej klasy 1w - Magdalena Leśniak

Zebranie
Pierwsze zebranie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się w środę, 14 września 2016 r. o godz. 17.15.
czytaj więcej >>

Rodziców klas pierwszych zapraszamy na spotkanie z Dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej.

Zbiórka przyborów szkolnych dla potrzebujących
Szkolny wolontariat "Klub Ośmiu" oraz Fundacja „Świat na Tak” zachęca do udziału w zbiórce przyborów szkolnych dla potrzebujących.
Zbiórka trwa od 05.09 do 29.09.
czytaj więcej >>

Pomóc może każdy, potrzebne nam są między innymi: plecaki, piórniki, kredki, długopisy, zeszyty, bloki, itp.
Przybory szkolne proszę przynosić do pokoju psychologa/pedagoga nr. 34, piętro 3 lub do pokoju nauczycielskiego. Dary proszę podpisywać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę.
Przybory szkolne zostaną zawiezione do siedziby Fundacji "Świat Na Tak" w Al.Szucha 27, tel. (22) 629 35 75; 629 63 34

Giełda używanych podręczników
Przynieś - sprzedaj
Przyjdź - kup
czytaj więcej >>

Na giełdę używanych podręczników zapraszamy 7 września (środa). Korytarz I piętra.

Pomoc socjalna dla uczniów
STYPENDIUM SZKOLNE - miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł, przy czym do dochodu nie wliczamy świadczenia 500+.
czytaj więcej >>

Wniosek należy złożyć u pedagoga w terminie do 15 września 2016 r. UWAGA! Stypendium jest rozliczane fakturami i rachunkami imiennymi na ucznia dlatego należy je zbierać od września a następnie w podanym przez pedagoga terminie przedstawić w szkole.
W załączniku:
- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
- oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny,
- oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka.

Proszę korzystać tylko z załączonych wniosków - wnioski powinny być drukowane dwustronnie.

ZASIŁEK SZKOLNY - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ubiegać się można w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski do wydrukowania:
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

WYPRAWKA SZKOLNA - DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW - Wnioski należy złożyć u pedagoga w terminie do 9 września 2016 r.

Pomocą obejmuje się uczniów bez względu na kryterium dochodowe słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Więcej informacji oraz wnioski do wydrukowania:
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/10812-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20162017

Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie o dochodach
Wnioski o stypendium szkolne (2016-09-01)
‎Wzór o miejscu zamieszkania

top